Mauste- Sallinen OyDet finländska familjeföretaget Mauste-Sallinen grundades 1961. Företaget importerar, tillverkar och förpackar livsmedel för detaljhandeln och industrin. Vi sysselsätter direkt ca 60 personer och har därtill ett omfattande samarbetsnätverk. Vi har ett egenkontrollsystem och företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Det DNV GL. Vår verksamhet styrs av samhällsprinciper såsom ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar, som vi förutsätter att också våra samarbetspartner ska omfatta.

Våra råvaror kommer från godkända leverantörer i olika delar av världen. Tillverkning, förpackning, lagring och marknadsföring håller hög finländsk kvalitet. Hela vår produktion har koncentrerats till vår moderna fabriksanläggning, där vi också har kyllager för råvaror och färdiga produkter.

Vi utgår från hållbar utveckling och miljöhänsyn i allt vad vi gör. Vi är noga med att följa lagar och författningar och strävar ständigt efter att förbättra våra rutiner. Vi minimerar vår miljöbelastning, vilket är ett viktigt kriterium i valet av samarbetspartner.
Image